Cute Adblocker

تم کلاسیک، شوتر | بهمن 1397 | 75 مگابایت
صفحه ی ایچ آیوصفحه ی گیم جلت

بازی شوتر با ظاهر کلاسیک که در آن به جای تیراندازی به مردم، تبلیغات را میکشید. مثل تبلیغات تلویزیونی، اینترنت و حتی دکمه های دانلود. شما توسط شرکتی زندانی شده اید و باید با کمک دوست انسان نمای خود تبلیغات شناور در هوا را کشته و فرار کنید! بعضی از تبلیغات در دنیای امروزی بسیار آزار دهنده و مزاحم هستند که با کشتن آنها در این بازی آرام میشوید

 
دانلود برای ویندوز